Vetenim-Azerbaycandir.Az

SON DƏQİQƏ

Təbrik edirəm!

Təbrik edirəm!
20-02-2023, 21:47 139 dəfə baxılıb

VETENİM-AZERBAYCANDIR.AZ


Ŭmummilli liderimiz Heydàr Äliyev öz cixişlarinda " Idman ele bir sahádir ki idmançilarimiz mũxtálif õlkálárdá yarişlarda iştirak edir,qálábálár qazanir vá hár dáfá müstáqil Azárbaycanin adini ucaldirlar. Müstádil Azárbaycanin himni sáslánir, bayragi qaldirilir vá müstáqil Azárbaycan dünyada taninir. Demák olar ki idman kimi Azárbaycanin müstáqillik remzlárini nümayiş etdirán ikinci bir sahá yoxdur" deyirdi.   Bu gün de respublikamizda idmanin vá bádán tárbiyásinin inkişafina xüsusi diqqát vá qaygi göstárilir. Indi sizá haqqinda danişacagimiz Yusif Abbaszadánin dá arzusu Azárbaycanimizi dünyada tanitmaqdir. Yusif 2013 cü ildá Bakida dünyaya gòz acib. Nizami rayon 251 nömráli máktábin 4 cü sinif şagirdidir. Dárslárini ála oxumaqla yanaşi hám dá idmanin kyokuşin karate növü ilá máşgul olur. " Mübariz" Idman klubunda máşqcisi Arif Názárovdan öyrándiklárini boşa vermir. Dárslárá 5 ay ávvál baslamasina baxmayaraq artiq ugurlara imza atmaqdadir. Máşgul oldugu klubda táşkil olunan yarişlarda 1- ci yeri qazanan Yusif bu il yanvarin 28 de keçirilán Baki çempionatinda 1 ci yerá layiq görülárák mart ayinin 15 dá keçirilmási názárdá tutulan respublika çempionatina da vásiqá alib. Yusifdán nádán bu idman növünü seçdiyini soruşanda bu növ máni öz döyüş taktikasi ilá cálb etdi dedi.Bu idmana mándá maragi atam Áfqan oyatdi vá máni bu növá yazdiranda " bax hex zaman unutma ki, mánim arzum sáni dünyanin án máşhur idmançilari sirasinda görmákdir" dedi. Hálà Aygün nánámi demirám, hàr dáfá mán qálábá qazandiqca üráyi qürur hissi ilá dolur. Qálábálárimin sayi artdiqca nánámin hádiyyálárinin dá sayi artir. Valideynlárimi vá nánámi sevindirmák üçün mán dá var gücümlá çalişiram ki qálábá qazanim.  Yarişlara çixanda bir az háyácanli olsam da fikrimdá yalniz qálábá qazanmaq olur.  Bilmirám nádándir, amma özümá güvánim sonsuzdur. Iştirak etdiyim yarişlarda da reqiblerimi  tam qálábá ilá máglub etdim. Vá gálácákdá dá idman sáráfini láyaqátlá qoruyan, onu dünyada tanidan idmançilarimiza bánzámák istáyirám. Yusif eyni zamanda şahmatla da máşgul olur. O oxudugu máktábdá keçirilán "20 yanvar faciásiná"  hásr olunmuş şahmat yarişlarinda da 3 cü yerá layiq görülüb. Yusifin arzusu eyni zamanda orta máktábi bitirib Polis Akademiyasina daxil olmaq, polis orqanlarinda çalişaraq ictimai asayişi qorumaqdir. Hazirda o respublika çempionatina hazirlaşir. Deyir ki, máşqçim Arif müállim dá máná çox güvánir. Biz dá Yusifá bu yarişlarda ugurlar diláyirik. Yolun açiq olsun balaca çempion.

VETENİM-AZERBAYCANDIR.AZ

ŞƏRH YAZ

OXŞAR XƏBƏRLƏR<

XƏBƏR LENTİ

BÜTÜN XƏBƏRLƏR

SağlamlıqHAMISI

MədəniyyətHAMISI

SosialHAMISI

TexnologiyaHAMISI